Pripomíname si dôležitú historickú udalosť – 74. výročie operácie Overlord

Každému z nás by malo byť jasné, že je dôležité, aby sa na históriu nezabúdalo. Dvojnásobne to platí pri udalostiach predchádzajúceho storočia, pretože to ešte nie je tak dávno, čo na svete zúrila či už prvá alebo druhá svetová vojna, ktoré značným spôsobom ovplyvnili dnešný svet. Okrem rýchleho priemyselného rozvoja vďaka vojenským pokrokom má táto karta aj svoju druhú, značne horšiu stranu. Milióny mŕtvych vojakov a hlavne nevinných ľudí by mali byť výstrahou pred tým, čo môže nasledovať ak dôjde k zopakovaniu udalostí z 20. storočia. Preto si dnes pripomíname 74. výročie operácie Overlord – vylodenia v Normandii.

Normandia, história, Utah, Omaha, Spojenci, nacisti, Nemecko, Hitler, Juno, Sword, Gold

Najdlhší deň

Na začiatku 40. rokov, kedy nacistické Nemecko okupovalo Európu a bojovalo proti ZSSR a Spojencom, nebolo vôbec jasné, ako sa celá situácia vyvinie. Spojenci sa rozhodli vypracovať plán, ktorý by im umožnil dobyť „pevnosť Európa“ a pomôcť tak Sovietom poraziť Hitlera v Berlíne. Celá operácia dostala pomenovanie Overlord a jej cieľom bolo obsadenie pobrežia na západe Francúzska – Normandiu. Táto akcia pozostávala z vylodenia 39 divízií, 12 samostatných brigád a 10 oddielov špeciálnych jednotiek. Okrem toho boli do akcie zapojení aj výsadkári, ktorí noc pred inváziou zoskočili za nepriateľskú líniu a mali podporovať postup svojich kolegov z pláže do vnútrozemia. Pláž bola podľa plánu rozčlenená na 5 samostatných častí – Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword.  Celý tento plán sa mal uskutočniť 5.6.1944, no nepriazeň počasia celú akciu posunula o 24 hodín.

Normandia, história, Utah, Omaha, Spojenci, nacisti, Nemecko, Hitler, Juno, Sword, Gold

Nepriateľská obrana

To, že sa spojenci chystajú na inváziu do Európy, ich protivník, samozrejme, očakával. Nemal však dostatočné informácie o tom, kedy a kde presne sa uskutoční. Preto už od roku 1940 pripravoval obranný val okolo celého západného Európskeho pobrežia. Do uskutočnenia akcie bolo na celkovej dĺžke 240 kilometrov vystavaných 1 643 budov a bunkrov a na plážach rozmiestnených viac ako 200 000 zátarasov a mín. Po začatí akcie na mieste, kde sa americkí vojaci vyloďovali, vtedy nemali Nemci najlepšiu obranu. Velenie a samotný Hitler verili, že sa invázia uskutoční pri meste Calais, ktoré bolo strategicky najbližšie k Veľkej Británii, a tak ich najväčšia sila bola situovaná práve na tomto mieste.

Normandia, história, Utah, Omaha, Spojenci, nacisti, Nemecko, Hitler, Juno, Sword, Gold

Úspech a postup do vnútrozemia

Kvôli tomu, že práve najväčšia sila nacistov bola na mieste, kde sa operácia neodohrávala a aj vďaka tomu, že reálnu inváziu Nemci považovali za pokus o ich zmätenie, chvíľu im trvalo, než dokázali plnohodnotne zareagovať. Bolo už neskoro, a kým sa ich úderné jednotky dostavili do blízkosti operácie, spojenci už mali pláže pod kontrolou. Neustále a hlavne bez ďalších strát doplňovali ďalšie a ďalšie posily. Na konci dňa bolo na pláži už vylodených viac ako 176 000 jednotiek a ťaženie na Berlín sa mohlo začať.

Normandia, história, Utah, Omaha, Spojenci, nacisti, Nemecko, Hitler, Juno, Sword, Gold

Zdroj: vhu.sk