12 výrokov, nad ktorými by si sa mal skutočne zamyslieť

Žijeme život, ktorý nám môže priniesť či už pozitívne alebo negatívne situácie. Ale aj tie negatívne by sme mali prijať, vysporiadať sa s nimi a ísť ďalej. Samozrejme, že to nejde vždy ako po masle, ale nádej na lepšie zajtrajšky by nám mala pomôcť ako pokročiť. Ponor sa do vlastných myšlienok a inšpiruj sa nasledujúcimi citátmi.

myslieť, život, budúcnosť, výroky, citáty
Zdroj: happoldfoundation.org


„Naša hlava a naše srdce sa vyhýbajú jeden druhému a nikdy v živote ich nenapadne podať si ruku na spoločnej ceste životom.“
Robert Desnos

„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“
Maxim Gorkij

„Daj každému dňu príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v tvojom živote.“ 
Mark Twain

„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“ 
Steve Jobs

„Najväššia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že nejakú urobíte.“ 
Elbert Hubbard

„Pravda, žila som strašne. A zároveň úžasne. Pretože som milovala. Predovšetkým život.“ 
Edith Piaf

„Predtým, než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie, uistite sa prosím, či nie ste obkolesený blbcami.“  Sigmund Freud

„Veľkým objavom našej generácie je, že človek môže zmeniť svoj život zmenou svojho postoja.“ 
William James

„Najväčšou nádherou v živote nie je to, že nikdy nezlyháte, ale že sa postavíte vždy, keď zlyháte.“
Nelson Mandela

„Nedovoľte, aby ľudia, ktorí pre vás robia tak málo, riadili vaše pocity a emócie tak veľmi. “
Will Smith

„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“
Anne Frank

„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“ 
Albert Einstein