Milgramov experiment – ako ďaleko dokáže človek zájsť, keď počúva autoritu

Sme len zaslepení ľudia, ktorí sa prispôsobujú väčšine? Sme len ľudia, ktorí počúvajú autoritu bez vlastného názoru?
V roku 1961 pod vedením sociálneho psychológa, Stanlyho Milgrama, sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých experimentov o ľudskom konaní. Dokážeme ublížiť človeku len preto, lebo nám to poslušne prikázala autorita?

Milgramova štúdia – týranie na základe počúvania autority

3 miestnosti. Jedna skrytá – pozorovacia, 2 testové. Dvaja „náhodní“ ľudia vchádzajú do prvej miestnosti ako dobrovoľníci. Autorita im predstaví, o čo ide a prvému zúčastnenému dáva vybrať z dvoch rúk, či bude učiteľ, alebo žiak. On ale nevie, že v každej ruke je papierik s nápisom učiteľ, a tak samozrejme druhý bude žiak a teda – týraná osoba. Autorita predstaví, že žiak bude od učiteľa dostávať niekoľko slovných spojení, ktoré si bude musieť zapamätať. Na prístroji musí žiak stlačiť správnu odpoveď od 1 do 4, ktorá sa zobrazí učiteľovi. Žiak odchádza do miestnosti, kde bude dostávať elektro šoky od učiteľa za každú zle zodpovedanú otázku. Každou ďalšiu zlou odpoveďou sa volty stupňujú. Najprv je to nevinné, no potom sa z druhej miestnosti začnú ozývať zvuky ako „au, to naozaj bolí“, až sa to vystupňuje do „mám srdečnú chorobu“, „pustite ma odtiaľto!“ V týchto momentoch sa väčšina „učiteľov“ a teda ľudí, ktorí vykonávajú elektro šoky zľakne a otočí sa na autoritu, ktorý za ním poslušne sedí v kabáte a zapisuje si celý priebeh. Vtedy nastávajú od autority vety ako:

  1. Prosím Vás, pokračujte.
  2. Experiment vyžaduje, aby ste pokračovali, prosím vytrvajte.
  3. Je nevyhnutné, aby ste pokračovali.
  4. Nemáte na výber, musíte pokračovať.
Milgram study, experimenter, autorita, nazi, Eichmann, Milgram,
Zdroj: steemit.com/

Ak zazneli tieto 4 vety a učiteľ odmietal pokračovať, experiment bol ukončený. Zaujímavým faktom je, že aj napriek tomu, že učiteľ počuje z opačnej strany vykríky,  65% ľudí pokračuje ďalej a dostane sa až ku záverečným 450 voltom, ktoré vykoná 3x a týmto sa experiment ukončuje.

No nie je tak úplný koniec. Z miestnosti vyjde žiak a spolu s ostatnými členmi, a to teda – autoritou a pozorovateľmi vysvetlia, že v skutočnosti žiak nedostával žiadne elektro šoky. Zvuky z miestnosti boli nahraté a žiakom púšťané.

Všetci zúčastnení vykazovali známky odmietania pokračovania, no len menšia polovička z nich prestala. Prečo? Experiment preukázal, že ak ľudia počúvajú autoritu, ktorá sa vyjadruje poslušne a nie násilne, sú schopní zájsť až tak ďaleko. „Učitelia“ mali v skutočnosti naozaj na výber prestať dávať elektro šoky druhej strane, no mysleli si, že je správne počúvať, to čo im tvrdí autorita.

Milgramove židovské prepojenie s experimentom

S experimentom sa kládla aj otázka. Bol Eichmann a iní spolupracovníci len vykonávateľmi rozkazov? Väčšina týchto ľudí boli v normálnom živote celkom normálni, no bohužiaľ nasledovali autoritu a ich rozkazy.
,,Naša prísaha nás zaviazala k tomu, že vždy si budeme riadne plniť svoje rozkazy, a to som robil. Vždycky som bol poslušný veliteľ. Každú úlohu ktorú mi zadali som sa snažil vždy splniť na 100%.“ S takými slovami sa obraňoval Eichamnn pri súde.

Ak Vás táto štúdia zaujala môžete si pozrieť film Experimenter z roku 2015, alebo ak ste nadšenec kníh tak si prečítať od Stanleyeho Milgrama: Poslušnosť voči autorite.

Milgram study, experimenter, autorita, nazi, Eichmann, Milgram,
Zdroj: Wikimedia Commons/United States Holocaust Memorial Museum, Courtesy of Israel Government Press Office

Zdroj: simplypsychology.org/, steemit.com/

 

 

Pridaj komentár