BITKA O SOKOLOVO, československý prápor v boji

V marci tohto roka sme si pripomenuli 74. výročie bitky pri Sokolove. Jednotka Ludvíka Svobodu bola 7. marca 1943 nasadená na obranu tohto mesta proti nemeckej armáde. Ako celá táto udalosť prebiehala, ako dopadla a čo jej predchádzalo sa dozviete v tomto článku.

Československí vojaci v jednotke

Základy útvaru sa začali formovať v priuralskom meste Buzuluk. V roku 1942 sem prišla veliteľská skupina. K veliteľom sa súčasne pridali dobrovoľníci zo ZSSR. O skladaní tejto jednotky sa dobrovoľníci dozvedeli prostredníctvom výzvy občanom ČSR, ktorú Sovieti masívne publikovali. Väčšinu vojakov tvorili Česi z protektorátu, ľudia, ktorí do ZSSR odišli pred vojnou za prácou, ale aj Slováci či dokonca antifašistickí Nemci či Maďari. Bolo tam aj početné zastúpenie vojakov židovského pôvodu. K svojej viere sa hlásilo len veľmi málo z nich.

cssr, zssr, sssr, wwii, ludvik, svoboda, sokolovo, general, ceskoslovensko, military, army, red
Zdroj: lidovky.cz

Výcvik a výzbroj

Prípravy na výcvik jednotky sa začali takmer ihneď po jej sformovaní. Najprv sa začali prípravy, príjem dobrovoľníkov, zväčšovanie kapacity výcvikového tábora. Samotná bojová príprava sa začala v marci 1942, po zlepšení počasia. Velenie si najprv prešlo inštruktorským kurzom, po ktorom nasledovala dvojmesačná poddôstojnícka škola a trojmesačná dôstojnícka škola. Výcvik bol náročný. Trval viac ako 12 hodín denne. Vojaci sa stretávali s nedostatkom materiálu, ale Čechoslováci si vždy vedeli poradiť s výstrojou vlastnej výroby, vďaka čomu mohla taktická príprava pokračovať bez prerušenia. Od júla sa bojová jednotka nazývala 1. Československý samostatný prápor v ZSSR. Výcvik prebiehal podľa Červenej armády, no chod práporu bol prispôsobený predpisom predvojnovej Československej armády. Podľa dohody s vládami Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu boli príslušníci jednotky vystrojení  anglickými battledresmi. Výstroj dostali včas. S výzbrojou nastali komplikácie. Jednotka na začiatku disponovala len 50 puškami, čo nebolo ideálne. V októbri 1942  konečne jednotka dostala poriadnu výzbroj. Automatické pušky SVT-40, samopaly, ľahké a ťažké guľomety doplnené o protitankové pušky spôsobili, že sa začala posledná etapa prípravy.

cssr, zssr, sssr, wwii, ludvik, svoboda, sokolovo, general, ceskoslovensko, military, army, red
Zdroj: wikipedia.org

Presun na bojisko

Koncom januára 1943 po takmer ročnom výcviku Československí vojaci opustili Buzuluk a vybrali sa na miesto určenia. Keď vystúpili z vlaku, čakal ich 350 km pochod do Charkova, kde si mali niekoľko dní vydýchnuť. Veľmi si však neoddýchli, pretože plukovník Svoboda dostal ústny rozkaz k presunu, ktorý bol onedlho potvrdený aj písomne. Vojaci sa začali presúvať 40 km smerom k Sokolovu, kde dorazili 3.  marca poobede. Počas pochodu bola najprv snehová búrka, časom sa počasie zlepšilo, čo umožnilo nepriateľom využívať aj letectvo. Počas cesty musela jednotka zahájiť paľbu proti jednému z lietadiel. Po príchode na miesto jednotka dostala za úlohu brániť 15 km dlhý úsek pri rieke Mža. Úloha bola nevpustiť ani jediný nepriateľský tank.

cssr, zssr, sssr, wwii, ludvik, svoboda, sokolovo, general, ceskoslovensko, military, army, red, map, front
Zdroj: wikipedia.org

Stret pri Sokolove 

Nemecká technika a pešiaci sa pokúšali obsadiť najprv obec Taranovka, no sovietsky 78. Gardový strelecký pluk bol proti. Tento stret znamenal značné oslabenie nemeckých síl, a teda aj zmenu taktiky. Nemci chceli Taranovku obsadiť pomocou obchvatu, ten však musel byť realizovaný postupom cez Sokolovo.  Prvá neúspešná snaha dobyť Taranovku znamenala, že Československí vojaci mali viac času na prípravu a posilnenie obrany Sokolova. Počas presunu nemeckých jednotiek bola zo Sokolova vyslaná hliadka do priestoru Borki-Pervomanskij, kde sa ukryli za železničný násyp a spoza neho sledovali nepriateľskú techniku. V tom čase sa na tomto mieste nachádzalo asi 50 vozidiel 6. a 11. tankovej divízie. Ráno zahájili nemecké bojové skupiny Oppeln a Unrein postup na spomínaný obchvat cez Sokolovo. Tanky oboch skupín mali za úlohu obsadiť obec „po ceste“, no ocitli sa pod ťažkou paľbou delostrelectva a začali ustupovať. Nemecký veliteľ Walther von Hünersdorff vydal rozkaz na nočný útok. Chcel tým predísť veľkým stratám. Tohto útoku sa nemala zúčastniť ťažká technika. Rozhodnutie bolo logické, stoje by na seba upozornili značným hlukom, a moment prekvapenia by sa nekonal. Útok sa nakoniec neuskutočnil. Dôvodom bolo uviaznutie kolóny v oblasti plnej roklín a taktiež v tmavej noci jedna z kolón stratila smer. Ďalším rozkazom bolo obnoviť útok hneď ráno. V tom čase došlo k posilneniu obrany Sokolova, pretože Sovieti tomuto mestu pridelili delostreleckú batériu so štyrmi protitankovými delami ráže 76 mm, ktoré obsluhovalo 64 vojakov a dôstojníkov.

Ďalší nemecký nápor

8. marca okolo obeda sa začala ďalšia časť bojov. Nemecké tanky a obrnené transportéry sa vyrútili na mesto, no ďaleko a nedostali. Delostrelectvo sa postaralo o vyradenie strojov a Nemci sa opäť dali na ústup. Na mieste však ostali 3 tanky, ktoré sa na prvý pohľad javili ako vyradené. Opak však bol pravdou. Jednalo sa o pozorovateľov, ktorí sledovali krajnú obrannú líniu mesta. Ani československá jednotka nezostala na miestach. Bola vyslaná hliadka, ktorá nepozorovane prenikla na miesto, odkiaľ mohla sledovať prípravu tankov na ďalší útok. Pri ich návrate späť ich však nemecké jednotky predstihli a rútili sa smerom na Sokolovo. Tentokrát sa však jednalo o lepšie pripravenú akciu, útok bol vedený z rôznych smerov a bol aj podporovaný delostreleckou paľbou, ktorá vyradila protitankovú obranu a niektoré guľometné postavenia. Potom už prišiel hlavný a finálny útok. Nemeckí vojaci sa dostali do ulíc mesta, domy boli v plameňoch a obrana rozbitá. Do mesta začali prúdiť tanky, ktorých bolo približne 60 a taktiež obrnené transportéry. Išlo o veľkú presilu nepriateľa. Ako pomoc mali prísť aj sovietske tanky, no predtým pevný ľad na rieke Mža už taký pevný nebol a predstavoval protitankovú bariéru. Na základe tohto zistenia plukovník Svoboda vydal rozkaz k ústupu k rieke, no ten sa už nedostal ku všetkým vojakom v meste. Tí si pamätali predošlý rozkaz, ktorý znel „Neustupovať!“. Až v noci na 9. marca prichádzali k rieke posledné zvyšky vojakov.

cssr, zssr, sssr, wwii, ludvik, svoboda, sokolovo, general, ceskoslovensko, military, army, red, wehrmacht
Zdroj: wikipedia.org

Koniec stretu

Aj keď obrana Sokolova skončila neúspešne, nemecké straty boli veľké a to zdržalo ich postup k Taranovke. Mierne strety  pokračovali ešte aj v ďalších dňoch. Útok pokračoval na ďalší deň ráno a Nemcom sa podarilo dostať do mesta okolo obeda. Dovtedy však dorazili posily v podobe tankov a tak sa nepriateľ musel zo severovýchodnej časti mesta musel stiahnuť. Maršál Vasilievkij v mene Červenej armády pochválil československý prápor za obranu Sokolova. Ludvik Svoboda mal navrhnúť vyznamenania  pre tých, ktorí sa v bojoch významne podieľali na zdržaní nepriateľského postupu. Jednotka sa medzitým podieľala aj na protiútoku za podpory ďalších sovietskych oddielov. V noci bol však protiútok odvolaný a jednotky sa zo Sokolova stiahli. Československý prápor zostal ešte na obranných pozíciách ďalšie 3 dni. Situácia sa však nevyvíjala najlepšie, hrozilo obkľúčenie a tak sa jednotky z obranných pozícii stiahli. Nakoniec sa Čechoslováci dokázali obkľúčeniu vyhnúť. Následne sa príslušníci 1. Československého samostatného poľného práporu presunuli do osady Veseloje, kde počas celého apríla zostali v zálohe.

Zdroj: valka.cz